Aansprakelijkheid voor particulieren (AVP) 

Omdat u niet alles in de hand hebt….

Denkt u zich eens in dat u bij een bezoek aan de buren een hele kankoffie over het nieuwe kleed gooit. Het kleed is onherstelbaar beschadigd. Op zo'n moment bent u blij dat u dat u AVP hebt afgesloten.
In nog veel meer gevallen is de AVP onmisbaar. Stel u voor dat u zich eens voor dat u iemand letsel toebrengt. Dit is op zich al erg genoeg maar de financiële schade kan hierbij al snel oplopen tot enkele tonnen en soms nog meer.
 
 
De rechtsbijstandsverzekering

Soms hebt u juridische hulp nodig
U staat er waarschijnlijk niet vaak bij stil maar er zijn behoorlijk veel situaties waardoor u in een juridisch conflict kunt geraken. Zo kunt u ongewild in conflict komen met bijvoorbeeld uw buren, uw werkgever, justitie of een winkel waar u iets hebt gekocht. Met name in het verkeer ontstaan veel juridische conflicten.
Deze rechtsbijstandsverzekering biedt dekking voor het voor het verlenen van rechtsbijstand en het verstrekken van juridische adviezen op het gebied van bijna alle juridische problemen die u als particulier kunnen treffen.
 
 
Ongevallenverzekering

De gevolgen van een ongeval zijn vaak verstrekkend. Niet alleen voor het slachtoffer maar ook voor de directe omgeving. De financiële gevolgen kunnen uiterst onaangenaam zijn als er geen goede verzekering is afgesloten om dit soort risico's af te dekken. Daarom biedt assurantiekantoor Gerrit Sengers een uiterst goede ongevallenverzekering. Wist u dat de meeste ongevallen (zo’n 60%) plaats vinden in en om het huis en bij sport en spel. Pas dan komen werk (30%) en verkeer (10%).
U ontvangt bij blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval een bepaald geldbedrag. De hoogte van de premie en het uit te keren bedrag en de afhankelijk van de door u gekozen combinatie.
Wij bieden u een ongevallendekking met cumulatieve dekking, want hoe ernstiger de invaliditeit, des te groter de behoefte aan een extra hoge uitkering. Bij 100% invaliditeit keert deze verzekering 350% uit. Dat is 3,5 keer de verzekerde som.