Roy Data

Roy Data Per 1 september 2007 zijn de verzekeringsmaatschappijen overgegaan naar het digitaal opslaan van het aantal schadevrije jaren die klanten opbouwen. Roy-Data is de naam van een systeem voor de royementsgegevens voor de verzekeringsmarkt. Alle Royementsgegevens met een royementsdatum vanaf 1 september 2007 worden in het systeem opgenomen.
 


Roy-data waarin royementsgegevens zoals het aantal schadevrije jaren geraadpleegd kunnen worden, heeft grote voordelen. Zo is het niet meer nodig dat men bij het veranderen van verzekeringsmaatschappij de papieren royementsverklaring moet overhandigen aan de nieuwe maatschappij. Het kwijt raken of het niet ontvangen van deze royementsverklaring ( bonus-malusverklaring) is dus nu voorbij.
 


Wat betekent dit nu voor een motorrijtuigenverzekering


Bij het afsluiten van een motorrijtuigenverzekering zal de maatschappij in het Roy-Data systeem bekijken hoeveel schadevrije jaren iemand heeft opgebouwd. Wanneer deze schadevrije jaren nog niet geclaimd zijn door een andere maatschappij worden deze jaren aan de nieuwe polis toegekend.
 
 


Overgangsperiode 


Voor motorrijtuigenverzekeringen die voor 1 september 2007 zijn geroyeerd is er nog een officiële royementsverklaring in de omloop. Zo'n verklaring is namelijk 1 jaar geldig. Dus tot 1 september 2008 kan er nog gevraagd worden om een originele royementsverklaring bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering. Royementen van voor 1 september 2007 staan nog niet in Roy-Data. 

Bij een royement van een motorrijtuigenverzekering na 1 september 2007 ontvangt de klant nu een royementsblad met daarop het aantal schadevrije jaren. De maatschappij zal tevens aan het Roy-Data systeem het aantal schadevrije jaren doorgeven. De verzekeringsmaatschappijen geven derhalve geen papieren royementsverklaring meer af. Alleen bij emigratie zal de maatschappij nog wel een papieren verklaring afgeven. 

Wie inzage wil hebben in zijn registratie in Roy-Data, kan en formulier 'inzage in registratie Roy-Data' downloaden op www.roydata.nl. Op de website van Stichting Efficiente Processen Schadeverzerzekaars, www.seps.nl, vindt u meer informatie over Roy-Data. 
WOZ waarde te hoog?


Bent u bang dat de gemeente de WOZ-waarde van uw woning te hoog heeft vastgesteld, dan kunt u hier onbeperkt bezwaar tegen te maken dankzij de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak BL1943 op 22 oktober 2010.
 Dankzij deze uitspraak dient de gemeente de hoogte van de WOZ-waarde aan te passen aan de werkelijke waarde en niet zoals voorheen het verschil tussen de vastgestelde waarde en de werkelijke waarde boven een bepaald percentage uitkwam.

Kijk eens goed naar de WOZ-beschikking en vergelijk de werkelijke waarde. U kunt hier uw voordeel mee doen.