Bij een spaarhypotheek betaalt u geen aflossing, maar alleen rente over het geleende bedrag. Net als bij een levenhypotheek blijft de renteaftrek gelijk. Het belangrijkste verschil met de levenhypotheek is dat er wordt gegarandeerd dat de poliswaarde aan het einde van de looptijd gelijk is aan het geleende bedrag.

De premie voor de spaarhypotheek bestaat uit twee delen: de risicopremie en de spaarpremie. Door de risicopremie te betalen, verzekert u zich ervan dat de lening wordt afgelost als u voor de einddatum van de verzekering overlijdt. De spaarpremie wordt voor u op een spaarrekening gestort.

Het rentepercentage dat over de betaalde spaarpremie wordt vergoedt is gelijk aan de rente die u moet betalen voor de hypotheek. Dit betekent dat u aan het einde van de looptijd exact het benodigde kapitaal bij elkaar hebt gespaard voor de aflossing van de hypotheek.
 
 
 
 
 
Voordelen van een spaarhypotheek:
    •    Vaste maandelijkse lasten (gedurende de rentevaste periode);
    •    Geen verplichte aflossing tijdens de looptijd;
    •    Maximale renteaftrek, omdat de restschuld niet afneemt;
    •    Gegarandeerd eindbedrag in de polis;
    •    De uitkering uit de verzekering is belastingvrij als aan enkele voorwaarden wordt voldaan.


Nadelen van een spaarhypotheek:
    •    Het rentetarief is 0,2% hoger;
    •    In de eerste jaren is een spaarhypotheek onvoordeliger dan een annuïteitenhypotheek.

Eventuele kenmerken van een spaarhypotheek:
    •    Mogelijkheid van extra premiestortingen;
Lagere risicopremies voor niet-rokers.