Levensverzekeringen - beleggingsgebonden of traditioneel? 
Een moeilijke keus. Wij kunnen u helpen de juiste keus te maken. In de markt van levensverzekeringen is er een tweedeling ontstaan tussen beleggingsgebonden en traditionele verzekeringen. 
Bij beleggingsgebonden verzekeringen is de uitkering afhankelijk van het rendement behaald op beleggingen in bijvoorbeeld aandelen of obligaties. Een kenmerk van traditionele verzekeringen is het gegarandeerde verzekerde bedrag.
 


LET OP!

Wie geld belegt neemt een financieel risico. Ook bij een beleggingsverzekering loopt de deelnemer een beleggingsrisico. Het bedrag dat wordt betaald, wordt niet volledig belegd, een deel gaat op aan kosten en verzekeringspremies. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager dan gemiddeld uitvallen en zullen meer schommelen naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. Rendementen die in het verleden zijn behaald garanderen niets voor de toekomst.Bij traditionele verzekeringen is het bedrijfsresultaat van de maatschappij van invloed op de hoogte van de winstdeling.